Soška postrv – Salmo trutta marmoratus

Soška postrv je bila včasih edina postrvja vrsta, ki je naseljevala naše vodotoke. Je endemna riba jadranskega porečja. V naših vodah se je ohranilo pet populacij čiste soške postrvi.

Glede na zunanji izgled – fenotip postrvi in tudi glede na genetsko sliko ločimo dva tipa soške postrvi. Postrvi tipa Zadlaščica imajo značilno marmoriranost telesa, na kateri je redko prisotna rdeča obarvanost. Postrvi tipa Idrijca pa imajo poleg značilne marmoriranosti prisotno tudi rdečo obarvanost v obliki peg in pik, najpogosteje na liniji pobočnice.

Soška postrv naseljuje vse vode našega ribiškega okoliša. Manjše soške postrvi se hranijo s talno hrano in vodnimi žuželkami, večje postrvi pa so predvsem ribojede. Drstijo se od konca oktobra, do začetka januarja.

Soške postrvi v naših vodah dosežejo kar lepe velikosti in teže. Največja ujeta soška postrv doslej je merila 120 centimetrov in tehtala 25 kilogramov.

Festival soške postrvi  / FeSP