Učja

Učja priteče iz Italije in do izliva v Sočo naredi 6,1-kilometra dolgo pot. Je hitra alpska reka, a zelo težko dostopna. Nekoliko lažje dostopna je le tik ob državni meji in v izlivnem delu pod vasjo Žaga. Učjo naseljujejo postrvi, glavač, v spodnjem toku tudi lipan.