Nadiža

Nadiža izvira v Italiji in se po 11,9-kilometra dolgem toku vanjo tudi vrne. Do pod Sedla je skrita v ozki dolini polni brzic in globokih tolmunov. Od tu dalje pa začne teči po vedno širši in prodnati dolini in se pod Robičem skoraj izgubi v širokih prodnih nanosih.

Reko Nadižo naseljujejo vse vrste postrvi, lipan, glavač in v velikem številu tudi vse vrste belic, ki se pojavljajo v naših vodah – štrkavec, grba, primorski blistavec, mrenič, pisanec in tudi laški koščak.