Bača

Bača se izpod Slatnika in Lajnarja odpravi na dolgo pot proti Idrijci po ozki Baški grapi, kjer jo ves čas spremljata in prečkata cesta in železnica. V Bači pri Modreju se reka Bača pridruži Idrijci. Pot reke Bače je dolga 21,4-kilometra.

Prvi trije kilometri Bače so gojitvena voda za soško postrv, preostali del pa ribolovna voda.

Zgornji del Bače naseljujejo vse vrste postrvi, razen šarenke, glavači, malo lipana in nekaj belic – mreniči , pisanci in blistavci ter veliko rakov koščakov. V spodnjem delu se pojavi še šarenka, tudi lipanov je več.