Koritnica (baška)

Koritnica je majhna rečica, ki nastane z združitvijo potokov pod vasjo Rut in se po 4,7-kilometra dolgi poti v vasi Koritnica izliva v Bačo, ki teče po Baški grapi. Bregovi Koritnice so gosto porasli z drevjem, njej tok je hiter, tik nad vasjo Koritnica se strmo spusti v dolino Bače. Koritnico naseljujejo vse postrvi razen šarenke in glavač.