Kneža

Kneža je tipična alpska rečica, ki zbira svoje vode med Voglom in Rodico ter se po ozki dolini, skozi soteske prebija v dolino Bače, ki se ji med Knežo in Klavžami tudi pridruži. Njena pot je dolga 8,3-kilometra. Kneža je ves svoj tok ribolovna voda z vsemi vrstami postrvi razen šarenke, prisoten je tudi glavač.