Potočna postrv – Salmo trutta fario

Potočna postrv ni avtohtona postrv naših voda, v naše vode pa so jo spustili v začetku 20. stoletja. S soško postrvjo se uspešno križa, njuni potomci so tudi plodni. To je vzrok, da potočna postrv ogroža soško postrv, zaradi česar je ni več dovoljeno vlagati v vode jadranskega porečja v Sloveniji. Razen petih lokacij s čisto soško postrvjo, naseljuje potočna postrv vse ostale vode ribolovnega okoliša Ribiške družine Tolmin.

Potočna postrv se hrani predvsem s talno hrano in vodnimi žuželkami, večje ribe pa so predvsem ribojede.

Pri nas se potočna postrv drsti od srede decembra, do konca januarja. Jezerska oblika potočne postrvi pa se drsti od konca oktobra, do začetka decembra.

Potočna postrv v naših vodah doseže velikosti do 70 centimetrov in težo do 6 kilogramov.