Tolminski ribolovni okoliš

Tolminski ribolovni okoliš, s katerim gospodari Ribiška družina Tolmin, je razdeljen na dva revirja. Vse ostale reke in potoki na območju so varstvene vode, zato ribolov v njih ni dovoljen.

Za revirje veljajo sledeča pravila:

 1. Z ribolovnico za Revir 1 se ne sme preiti v revir Ujemi in spusti. Za Jezero Most na Soči v Revirju 1 je na voljo posebna ribolovnica.
 2. Z ribolovnico Ujemi in spusti se lahko preide tudi v Revir 1, vendar se ne sme upleniti nobene ribe.

Revir 1:

 • reka Soča: od čezsoškega mostu pri Bovcu do vstopnega mesta Srpenica 2
 • reka Soča: od Napoleonovega mostu v Kobaridu do mostu Kamno
 • reka Soča: od mostu Volarje do Volčanskega mostu
 • Soča – JEZERO (Most na Soči): od sotočja s Tolminko do sotočja Idrijce in Bače ter do jezu v Podselu
 • reka Soča – pod jezom: od jezu v Podselu do meje okoliša pri izlivu potoka Vogršček
 • reka Učja: od državne meje z Italijo do izliva v Sočo
 • reka Nadiža: na ozemlju Republike Slovenije
 • reka Bela: od mostu v Breginju do izliva v Nadižo
 • reka Tolminka: od jezu pri stari ribogojnici do izliva v Sočo
 • reka Idrijca: od jezu na Slapu ob Idrijci do sotočja z Bačo
 • reka Bača: od iztoka pod tovarno Bača v Podbrdu do izliva v Idrijco
 • reka Koritnica: od sotočja Hude in Žventarske grape do izliva v Bačo
 • reka Kneža: od izliva Proščaka do njenega izliva v Bačo.

Revir Ujemi in spusti (Catch & Release):

 • reka Soča: od vstopnega mesta Srpenica 2 do Napoleonovega mostu v Kobaridu,
 • reka Soča: od mostu Kamno do mostu Volarje,
 • reka Soča: nad sotočjem Soče in Tolminke do Volčanskega mostu,
 • reka Idrijca: od mostu v Stopniku za Šebrelje do jezu na Slapu ob Idrijci,
 • reka Tolminka: od izvira do jezu pri stari ribogojnici razen predela Tolminskih korit, kjer ribolov ni dovoljen,
 • reka Trebuščica: od izliva Jelenka do njenega izliva v Idrijco.