Trebuščica

Trebuščica izvira pod Mrzlo rupo in se po 14 kilometrov dolgi poti pri Trebuši izliva v Idrijco. Izvirnih 5,7-kilometra vode je rezervat in gojitvena voda za soško postrv, preostali del pa je ribolovna voda. Dolina, po kateri teče je ozka, a številna manjša prodišča omogočajo prehod ob globokih tolmunih in mimo kaskad in brzic. Je ena najlepših rek v RDT.

Trebuščico naseljujejo vse vrste postrvi. Vanjo rade prihajajo na drst velike soške postrvi, lipan, glavač, v spodnjem delu pa tudi belice, predvsem mreniči, blistavci in štrkavci.