Idrijca

Reka Idrijca ima poudarjen značaj kraške reke z značilno zelenkasto barvo in je ena muharsko najbolj zanimivih rek v Evropi. Idrijca vstopa v Tolminski ribiški okoliš v vasi Stopnik. Do Trebuše teče med bregovi, ki so do vode poraščeni z drevjem, skozi globoke tolmune in preko hitrih brzic in prelivov.

Pri Trebuši se tok nekoliko umiri, pojavijo se manjša prodišča. Tolmuni so še vedno globoki in dolgi, posebno na Slapu ob Idrijci, le prelivi in brzice so počasnejši in bolj umirjeni. Pri Bači pri Modreju se ulije v akumulacijsko jezero za HE Doblar in se pri Mostu na Soči zlije s Sočo.

Celoten revir Idrijce je dolg 16,2-kilometra in je riboloven. V Idrijci dobimo vse vrste rib, ki jih najdemo v Tolminskem ribiškem okolišu: vse postrvi, tudi velike soške postrvi, lipana, glavača, štrkavce, jate grb, mreničev, blistavcev, pisance in tudi rake koščake.