Soča

Soča sodi med najlepše evropske reke in je prepoznana kot naravni biser. Slovi kot zelo čista reka s čudovito izrazito smaragdno barvo. Izvira v Trenti na nadmorski višini 990 metrov v Triglavskem narodnem parku in se po 138 kilometrih v Tržaškem zalivu izlije v Jadransko morje. RDT upravlja njen del od mostu v Čezsoči do vtoka potoka Vogrščka pod jezom za HE Doblar. Celoten zgornji tok Soče od izvira do Tolmina je vključen v varstveno območje Natura 2000.

Sočo naseljujejo predvsem postrvi: soška, ponekod še vedno njeni križanci in izjemoma potočna postrv ter šarenke za podporo športnemu ribolovu, potočni glavač, od sotočja z Lepeno navzdol pa tudi že lipan. Odvisno od zime je lahko Soča zaradi taljenja snega snežnica tudi do poletja.

Po mirnem toku po bovški kotlini se Soča pod Srpenico spusti v divji tok med skalami in preko brzic, zajema sapo v globokih tolmunih ter se pri Kobaridu umiri, da se nato med belimi sipinami mehko pretaka proti Tolminu.

Pod Kobaridom se ribjim vrstam, ki naseljujejo reko Sočo, pridružijo še štrkavec, grba, primorski blistavec, pisanec, mrenič in posamezni linji. Na celotnem delu pa lahko najdemo tudi laškega koščaka.

Po združitvi s Tolminko se Soča vlije v akumulacijsko jezero za HE Doblar. Do jezu v Podselu je dolgo kar sedem kilometrov. V globinah jezera živijo največje soške postrvi, bogato pa je tudi z vsemi ostalimi ribjimi vrstami.

Od jezu v Podselu do potoka Vogršček, kjer zapusti naš ribiški okoliš, ostane Soči še 1,3-kilometra precej siromašne podobe, saj je večina vode po ceveh speljana v elektrarno in struga sameva bolj prazna.