Razvoj ribogojstva

Začetki  v 60. letih – Od začetka šestdesetih se je iz rek našega okoliša pridobivalo ikre postrvi za potrebe umetne vzreje, predvsem ikre soške postrvi. Vzreja je potekala v Ilirski Bistrici, kasneje v Solkanu in delno tudi v Kobaridu.

1989 – Leta 1989 smo pričeli z umetno vzrejo postrvi v lastnem vališču v Modreju pri Vodivčku.

1995 – Od leta 1995 poteka vzreja tudi v ribogojnici Tolminka 1 v Tolminu, kjer smo leta 1996 prvič smukali plemenke iz lastne plemenske jate čistih soških postrvi. Že v začetku smo vzrejali predvsem soško postrv, po letu 1994 pa samo še soško postrv. Leta 1996 smo poizkusili z vzrejo lipana in uspeli. Od takrat redno vzrejamo tudi enoletne mladice lipana in po letu 2000 tudi dvoletne in triletne lipane.

2015 – Za vzrejo večletnih soških postrvi in lipanov je bila leta 2015 zgrajena še en ribogojnica na reki Tolminki, ribogojnica Tolminka 2.

Vališče Modrej

Vališče napaja izvirna voda izvira Zapolje pri Vodivčku, ki je kvalitete pitne vode in ima stalno temperaturo 10 do 11 stopinj C. Vališče za svoje delo rabi 7 l/s vode.

V vališču je 64 m2 vzrejnih površin za vzrejo polletnih mladic in 77 m2 vzrejnih površin za shranjevanje plemenk in vzrejo enoletnih mladic.

Vzrejne kapacitete trenutno omogočajo valjenje do 500.000 iker in letno vzrejo 200.000 polletnih mladic soške postrvi in 30.000 enoletnih mladic lipana. Letno tudi vzrejamo tako število mladic postrvi, mladic lipana pa smo do sedaj vzredili največ 25.000 letno.

Približno polovico mladic postrvi vložimo v gojitvene potoke, drugo polovico pa namenimo za enoletno vzrejo na Tolminki, delno pa tudi v vališču.

Ribogojnica Tolminka 1 (Zalog)

Stoji ob reki Tolminki na obrobju Tolmina. Skupaj z izgradnjo ribogojnice je potekala tudi obnove male hidroelektrarne SENG Nova Gorica. Oba objekta delujeta skupno, vodo, ki jo odvzamemo Tolminki, uporabljamo najprej za ribogojstvo, nato pa še za proizvodnjo električne energije.

Tolminka je hudourniška reka, zato smo za stalno oskrbo ribogojnice z vodo vgradili vrsto čistilnih naprav, ki vodo očistijo listja in drugih naplavin.

Temperatura Tolminke se giblje od 5 do 13 stopinj C. Ob normalnem obratovanju skozi ribogojnico teče 150 l/s vode, ki jo pred iztokom v Tolminko očistimo v lastni čistilni napravi.

Vzrejne kapacitete trenutno omogočajo valjenje do 1.000.000 iker in letno vzrejo 200.000 polletnih mladic soške postrvi in 1.000.000 iker lipana ter 70.000 polletnih in mladic lipana.

Na ribogojnici je 19 bazenov (230 m2) za vzrejo vseh generacij plemenk soške postrvi in lipana. Dva kanala dolžine 80 m in širine 3,5 m do 4m sta namenjena spolno zrelim plemenkam soške postrvi. Trije bazeni so namenjeni vzreji dvoletnih in triletnih lipanov.

Tehnologija vzreje soške postrvi se zaradi njenih posebnih potreb razlikuje od klasičnih tehnologij vzreje postrvi, zato je tudi izgled ribogojnice neobičajen, saj so bazeni in kanali za plemenke pokriti.

Ribogojnica Tolminka 2 (Faronika)

Nova ribogojnica leži ob Tolminki v neposredni bližini sotočja rek Soče in Tolminke, vendar 1,1 km nižje od male ribogojnice Tolminka 1. Cevovod pelje vodo iz zgornje v spodnjo ribogojnico in ima dovoljenje za 400 l/s.

Zaradi možnosti pridobivanja sredstev iz ribjega sklada EU, je Ribiška družina Tolmin ustanovila podjetje Faronika d.o.o. To podjetje je investiralo v novo ribogojnico, vališče v Modreju in ribogojnico v Zalogu pa je najela od RD Tolmin. Celoten ciklus vzreje soške postrvi in lipanov je bil tako zaključen.

Najnovejša ribogojnica Faronika ima 10 manjših in 4 večje bazene in ločen objekt v dveh nadstropjih, kjer so servisni prostori za ribogojnico in prostori za predelavo rib.

Poleg tega Faronika vzreja tudi šarenke za vlaganje in potočne zlatovščice za konzumno rabo. RD Tolmin lahko sedaj vse ribe za vlaganje v svoje reke in potoke pridobi iz svojega podjetja.