Druge ribe in raki

Poleg omenjenih vrst rib, ki so zanimive tudi za športni ribolov, naseljujejo naše reke še naslednje vrste manjših rib, ki niso lovne, a so za življenje v rekah prav tako pomembne:

MreničBarbus meridionalis caninus;
Primorski blistavec Leuciscus souffia muticellus;
Primorska belicaAlburnus a. alborella;
PisanecPhoxinus phoxinus phoxinus;
GlavačCottus gobio.

Redkeje pa najdemo naslednje vrste rib:

LinjTinca tinca
MazenicaRutilus rubilio aula
RdečeperkaScardinius erythrophthalmus erythrophthalmus

Omeniti moramo še rake, ki jih najdemo v našem okolišu. V Soči in pritokih dobimo primorskega koščakaAustropotamobius italicus ali Austropotamobius pallipes fulcisianus in tudi koščakaAustropotamobius torrentium. Slednji je prisoten tudi v Idrijci in Bači s pritoki.