𝙅𝙚𝙯𝙚𝙧𝙖𝙨̌𝙞, 𝙥𝙤𝙯𝙤𝙧!

Soške elektrarne Nova Gorica bodo na podlagi Koncesijske pogodbe za gospodarsko izkoriščanje vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije predvidoma 11. septembra začele z odstranjevanjem mulja iz jezera na Mostu na Soči.

SENG je dolžan po pogodbi na delu omenjenih rek zagotavljati varnost pred poplavami ter optimalno izkoriščanje vodnega potenciala za proizvodnjo električne energije, zaradi česar mora skrbeti za redno odstranjevanje plavja, naplavin in mulja, skladno s planom rednih vzdrževalnih del, pojasnjujejo.

Mulj bodo odstranjevali na dveh lokacijah – nad vodno hišo in ob Moreji. Predvideno je odstranjevanje mulja s pomočjo plovnega bagra, po odstranitvi pa bodo material osušili na bližnji lokaciji pri Modrejcah in nato odpeljali na deponijo.

SENG se zavezuje, da bo odstranil material in uporabljena zemljišča vrnil v prvotno stanje oziroma prilagojeno predvideni bodoči uporabi najkasneje do 10. aprila 2024.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in